<div align="center"> <h1>PSZ</h1> <h3>PSZ</h3> <p>PSZ</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.psz.pl" rel="nofollow">http://www.psz.pl</a></p> </div>